Medalje kluba od 1978. do 2014. godine

Untitled Document

MEDALJE KLUBA OD 1978. godine do 2014. godine

PRVENSTVA
ZLATO
SREBRO
BRONZA
SVETA

Miodrag Jotić
Veljko Balać
Draženko Ninić (BiH)
Miljan Vidović

Miodrag Jotić  
Aleksandar Gogić-2x 
Eva Halaši 

Miodrag Jotić -2x
Goranka Blagojević-2x
Aleksandar Gogić
Uroš Bogojević
Goran Macakanja
Jelena Đurić
Nataša Ninić
Miša Bačulov

EVROPE

Miodrag Jotić
Aleksandar Gogić
Draženko Ninić (BiH)
Eva Halaši
Miljan Vidović 2x

Miodrag Jotić
Mario Milosavljević
Goranka Blagojević
Aleksandar Gogić
Uroš Bogojević 2x
Tijana Srdić

Miodrag Jotić
Goranka Blagojević
Jelena Đurić -2x
Aleksandar Janković-2x
Miša Bačulov
Miloš Mihaljević
Aleksandar Gogić 2x
Aleksandar Marić
Andi Đurđević
Milena Å vonja

SVETA (junior)

Obrad Cvijanović
Ljuban Vidović

Vukašin Stupar  

Miloš Keljanović

EVROPE (junior)

Miodrag Jotić
Aleksandar Gogić
Draženko Ninić (BiH)
Eva Halaši
Miljan Vidović 2x

Miodrag Jotić
Mario Milosavljević
Goranka Blagojević
Aleksandar Gogić
Uroš Bogojević 2x
Tijana Srdić

Miodrag Jotić
Goranka Blagojević
Jelena Đurić -2x
Aleksandar Janković-2x
Miša Bačulov
Miloš Mihaljević
Aleksandar Gogić 2x
Aleksandar Marić
Andi Đurđević
Milena Å vonja

SVETSKI KUP

Jelena Đurić
Aleksandar Janković
Aleksandar Gogić-2x
Mario Milosavljević
Uroš Bogojević 3x
Miloš Mladenović
Eva Halaši
Radovan Obradović 2x
Miljan Vidović

Goranka Blagojević
Jelena Đurić
Nataša Ninić -2x
Aleksandar Gogić -3x
Gojko Vuković
Luka Stajić 2x
Nikola Petrović
Aleksandar Đorđević
Miljan Vidović
Aleksandar Todorović
Tijana Srdić
Andi Đurđević

Goranka Blagojević-2x
Mario Milosavljević-2x
Miloš Mihaljević
Goran Aleksić
Srđan Seleš 2x
Dejan Vučković 2x
Nikola Petrović
Aleksandar Đorđević 2x
Sara Šaša
Aleksandar Gogić 3x
Miroslav Mazić
Tijana Srdić
Dušan Šaponja

BALKANA

Goranka Blagojević-3x
Jelena Đurić-2x
Goran Felbapov
Aleksandar Janković – 2x
Aleksandar Marić
Aleksandar Gogićx2
Miloš Mihaljević
Luka Stajić
Aleksandar Đorđević
Miljan Vidović
Eva Halaši
Uroš Bogojević
Tijana Srdić
Dušan Šaponja

Aleksandar Gogić
Miša Bačulov
Gojko Vuković
Srđan Seleš
Uroš Bogojević
Nikola Petrović
Dejan Vučković
Andi Đurđević

Nataša Ninić
Uroš Bogojević
Aleksandar Gogić 2x
Goran Aleksić
Dejan Vučković
Aleksandar Đorđević
Srđan Seleš
Goran Kašić

MEDITERANA

Goranka Blagojević 2x
Gojko Vuković

Brankica Ćosić
Jelena Đurić
Aleksandar Gogić

JUGOSLAVIJE

101

49

26

SCG

33

24

13

SRBIJE

210

164

198

VOJVODINE

189

162

76

ZLATO
SREBRO
BRONZA
572
436
366
UKUPNO
1374 medalja